Logga in

Håkan Hedberg slutar som vd för Comfort-kedjan

Publicerad
22 apr 2013, 09:25

Håkan Hedberg, Comfort-kedjans vd sedan fem år, slutar. Hedberg uppger till VVS-Forum att han känner att det uppdrag han fick när han tillträdde nu är avslutat.

Håkan Hedberg har sedan han tillträdde 2008 satsat hårt på att stärka Comfort-kedjan efter sammanslagningen med Reko. Han lanserade begreppet ”Framtidsresan” som skulle stärka varumärket och marknadsföringen, optimera inköpen, bygga en kompetent kedjeledning och satsa på det lokala erbjudandet. Bland de mer uppmärksammade förändringarna är den bolagisering som genomfördes 2010 och där medlemmarna gick in som delägare.

– Jag är en förändringsledare som tycker om att bygga upp saker. Mitt uppdrag var att bygga en ny kedja och bygga nya strukturer för att kunna utvecklas i framtiden. I sommar lanserar vi också en digital inköpsplattform.

– Nu känner jag att mitt uppdrag helt enkelt är slut. Det känns som att det är dags för en ny ledare som får ta ansvar för konsolideringen, säger Håkan Hedberg till VVS-Forum.

Mest nöjd är Håkan Hedberg med att man så pass snabbt fick en kedjestruktur på plats med bra rekryteringar till både Kista och Örebro. Även marknadsföringen och varumärkesarbetet kan vi hittills vara nöjda med.

Men det har också varit viss turbulens under åren. Några medlemmar har lämnat kedjan på grund av meningsskiljaktigheter och en handfull har gått i konkurs.

– Att få med alla i samma takt har varit en utmaning. Den process som vi genomgick passade helt enkelt inte alla. Samtidigt har vi fått in nästan 40 nya företag under den här perioden som varit attraherade av konceptet.

Håkan Hedberg betonar att han inte har något nytt uppdrag på gång utan kommer att kvarstå som vd till ny är på plats.