Logga in

Camfil vinnare av Stora Inneklimatpriset

Publicerad
12 mar 2013, 18:34

Luftfilterföretaget Camfil vann Stora Inneklimatpriset 2012 för sin trailer-roadshow. Priset delades ut på Nordbygg Ecoforum i Stockholm av nättidningen Slussen.biz i samarbete med Energi- och miljötekniska föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen.

Stora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen.biz och syftar till att stärka inneklimatteknikens ställning.

Priset går till ett företag eller en organisation inom inneklimat, energi och VVS, som till kommersiell användning utvecklat en betydelsefull produkt eller tjänst.

I Stora Inneklimatprisets jury ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt ordföranden Lars Ekberg, docent i installationsteknik vid Chalmers.

Camfil får Stora Inneklimatpriset 2012 för att ”företaget tagit ett nytt grepp för att öka intresset för, och sprida kunskap om, ett angeläget problemområde. Under senare år har en rad miljömedicinska forskningsrapporter pekat på att mycket små luftburna partiklar kan ge allvarliga hälsoeffekter. Bland annat trafikavgaser, speciellt från dieseldrivna fordon, innehåller en stor mängd partiklar. Eftersom vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus bidrar effektiv filtrering av luften innan den tillförs inomhusmiljön till att påtagligt minska befolkningens totala exponering för hälsoskadliga partiklar”.

Dessutom har Camfil tagit ett nytt grepp för att sprida information om luftfilter genom sitt rullande luftkvalitetslaboratorium, Road Show Trailer. Där visas hur filter fungerar, vad det är för skillnad mellan olika filterklasser och vilka konsekvenser valet av filter kan få för luftbehandlingens energianvändning.

Nytt för i år var en nätomröstning som Slussen.biz arrangerade. Där vann Astma- och allergiförbundet med drygt 35 procent av rösterna.
Camfil kom tvåa i nätomröstningen med närmare 26 procent av rösterna medan kooperativa bostadsorganisationen HSB kom trea tätt följd av Swegon.