Logga in

Billigaste energikonsulten var bäst

Publicerad
31 okt 2012, 13:50

När allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen upphandlade energikonsult visade det sig att den billigaste var bäst. Förra året genomförde Botkyrkabyggen en annorlunda upphandling som vanns av Umeåföretaget Energibyrån Nord.

Botkyrkabyggen i södra Stockholm står inför tre stora och svårförenliga utmaningar: renoveringsbehov, bostadsbrist och energieffektiviseringsmål. När det gäller energieffektivisering började bolaget få slut på lågt hängande frukter.

– Vi har startat ett krig mot energitjuvar och en del avdet är att hitta de läckage vi har. Vi måste därför ut i fastigheterna och titta på var det läcker energi, förklarade Ulf Viktorsson, teknisk chef på Botkyrkabyggen under Sabos konferens Årets Energikick i Malmö nyligen.

För att förstärka sin egen organisation och få hjälp med jakten på energitjuvar genomfördes förra året en upphandling av energikonsulter.

– Vi behövde också hjälp med att se på husen med andra ögon, sa Ulf Viktorsson.

Upphandlingen genomfördes i flera steg. 22 anbud kom in och av dessa valdes tre konsulter ut som samtliga fick ramavtal med Botkyrkabyggen. För att rangordna de tre ramavtalen anordnades en tävling som gick ut på att göra en energibesparingsplan för en fastighet i beståndet. I bedömningen av planerna ingick bland annat teknisk bredd av åtgärderna, hur genomförbara de var och den ekonomiska besparingen av dem.
Konsulterna fick en månad på sig att ta fram tävlingsbidrag och för att besöka fastigheten. Bidragen lämnades sedan in utan att tävlingsjuryn fick veta vilket bolag som lämnat in dem.

– Det som var slående i energibesparingsrapporterna var att vi fick fantastiskt mycket information om byggnaden och jättebra energibesparingsförslag. Slående var också att förslagen i många stycken var likartade och att man hade bedömt kostnaderna ungefär likadant. Det visade sig också att den billigaste konsulten av alla 22 hade högst kompetens, sa Ulf Viktorsson.

Vinnare av tävlingen blev Umeåföretaget Energibyrån Nord AB.

– De vinnande konsulterna har betalat sig själva många gånger genom att hitta massor av lågt hängande frukter. Vi har gått från en situation där vi inte visste hur vi skulle gå vidare i energieffektiviseringsarbetet där vi nu har drivor med saker att göra. Vi kommer nu att klara våra energimål och vi kommer att göra det med lönsamhet, sammanfattade Ulf Viktorsson.