Logga in

Biologisk rening orsakade legionella

Publicerad
6 sep 2012, 11:40

Det var den biologiska reningsprocessen vid Domsjö Fabriker som orsakade flera utbrott av legionella i Örnsköldsvik. Nu uppger företagets ledning att smittorisken är mycket låg vid anläggningen. – Risken att smittas av legionellabakterier från Örnsköldsviksfjärden bedöms nu som mycket låg, kommenterar Lars Winter vd på Domsjö Fabriker i ett pressmeddelande.

Representanter från cellulosatillverkaren Domsjö höll i går onsdag en presskonferens där man berättade om projektet som genomförts i samarbete med Örnsköldsviks kommun.

Flera utbrott av legionella har tidigare skett där smittan uppstått i fabrikens bioreningsanläggning.
I juni stängde Domsjö Fabriker delar av sin biologiska rening för att minska risken för smitta av legionellabakterier.
Efter provtagning i Moälven och Örnsköldsviksfjärden visar provsvaren på en klar förbättring.

– Trendbrottet kom när vi stängde den aeroba delen av reningen. Det var också den enda åtgärd som vi såg som möjligt att genomföra för att minska smittorisken, säger företagets miljöchef Patrik Svensson till Sveriges Televisions Mittnytt.

Legionella kan orsaka legionärssjuka eller pontiacfeber. Ofta har den som insjuknar sämre immunförsvar. Enligt Smittskyddsinstitutet drabbas omkring 500–800 personer varje år. Omkring tio procent av dessa personer dör.

Det var under hösten 2010 som fem personer smittades av legionellabakterier från Domsjö Fabrikers biologiska rening. Anläggningen har varit i drift sedan 1985 utan att tidigare orsakat problem.

Sannolikt har det under alla år funnits legionellabakterier i anläggningen. Först på senare år har detta blivit känt och problemet berör förmodligen fler biologiska reningsanläggningar inom skogsindustrin.

En noggrann kartläggning av förekomsten av legionella i Örnsköldsviksfjärden genomfördes sommaren 2011. Kartläggningen visade på en stor utbredning av höga halter legionellabakterier i fjärden, ända ut mot öppet hav. De höga halterna medförde att risken för spridning av legionellabakterier bedömdes som mycket hög.