Södertäljes båda Comfort-medlemmar i konkurs

Publicerad 9 aug 2012, 14:59

De båda Comfort-medlemmarna i Södertälje, H Holmbergs Rör AB och S & A Söberg Rör AB, försattes i går i konkurs. Bakgrunden är obestånd efter stora kundförluster och olönsamma projekt.

Bolagen ingår i Integer-koncernen och även moderbolaget Integer Invest AB och ett annat dotterbolag, Svensk Rörisolering i Mälardalen AB, har försatts i konkurs. Totalt hade bolagen vid konkursen 20–25 anställda, uppger advokat Ylva Holst Lindström på Hamilton Advokatbyrå som förvaltar konkursen.

I ett e-postmeddelande till bland annat kunder, leverantörer och andra Comfort-medlemmar skriver Integers ägare Stefan Söberg och Henrik Johansson:

”Vi har nu efter svåra år med omfattande kundförluster och olönsamma projekt nått det tillståndet att vi hamnat i obestånd då banken nu spärrat våra konton för utbetalningar”.

Ägarna har därför blivit tvingade att försätta moderbolaget och de tre dotterbolagen i konkurs, uppger de.

– Det är egentligen den information som vi i dagsläget kan ge. Eftersom konkursen skedde i går har vi inte analyserat så mycket ännu att kunnat fastställa en obeståndsorsak till fullo, säger Ylva Holst Lindström till VVS-Forum men tillägger:

– Det pekar på att bolagen helt enkelt inte haft tillräckligt med jobb.

Storleken på skulderna för bolagen är ännu heller inte klarlagd.

Integer Invest redovisade bokslutsåret 2010/2011 en förlust på cirka 1,8 miljoner kronor. Holmbergs Rör omsatte samma räkenskapsår cirka 20 miljoner kronor med 32 anställda och redovisade en förlust på cirka 1,6 miljoner kronor. Söberg Rör omsatte bokslutsåret 2010/2011 cirka 42 miljoner kronor med 27 anställda och redovisade en förlust på cirka 4,0 miljoner kronor. Svensk Rörisolering omsatte bokslutsåret 2010/2011 cirka 485.000 kronor med två anställda.

Det fjärde dotterbolaget i Integer-koncernen, Svensk styrteknik AB, har inte försatts i konkurs.

Integer Invest förvärvade Holmbergs Rör hösten 2008 av Simplex Förvaltning, som äger Comfort-medlemmarna Stuvsta Rör samt Rör och VVS Center i Sollentuna. Intentionen för Integer Invest vid förvärvet var bland annat att Holmbergs Rör skulle växa mot konsument och att fortsätta utveckla affärer inom ”Färdigt badrum”. I mars 2010 stängdes dock VVS-butiken och verksamheten inriktades mot servicearbeten, mindre entreprenader och värmepumpinstallationer.