54 goda exempel på energispar i offentliga byggnader

Publicerad 3 maj 2012, 09:12

IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram goda exempel på energieffektivisering genom Energy Performance Contracting (EPC)i offentlig sektor och industri. Det största EPC-projektet är genomfört i Örebro kommun där energibesparingen beräknas bli 20 procent.

Totalt har 62 goda exempel på genomförda energieffektiviseringsprojekt, där så kallad Energy Performance Contracting (EPC) har använts, tagits fram, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.
54 av EPC-projekten har genomförts i offentliga lokaler och åtta i industrilokaler.

I Örebro har kommunen storsatsat på EPC för att effektivisera energianvändningen.

– Projektet är budgeterat till 157 miljoner kronor och är därmed det största energitjänstprojektet i Sverige. En avgörande faktor för Örebro kommun var att TAC/Schneider Electric garanterar lönsamheten och en positiv resultatpåverkan i projektet redan från starten, säger Mats Brantsberg, fastighetschef Örebro Kommun.

Under 2007 startade landets största energisparprojekt som sänker energinotan för Örebro kommun med över 20 procent. Örebro Kommun frigör på så sätt medel som bland annat används till förbättrat fastighetsunderhåll.

– Det här är ett sätt att utveckla fastigheterna, säger Mats Brantsberg.

Projektet bygger på ett åtgärdspaket i 97 fastigheter, omfattande omkring 400 byggnader på totalt 420.000 kvadratmeter, bland annat skolor och förskolor, idrottsanläggningar, kontors- och förvaltningsbyggnader.

Bland de övriga goda exemplen finns Akademiska Hus, Gällivare sjukhus, Gävle kommun, HSB, Nyköpings Kommunfastigheter, Ormingehus och Vellinge kommun.

IVL:s projekt har drivits inom ramen för EU:s samarbetsprojekt European Energy Services Initiative (EESI).