Vart tredje VVS-projekt saknar tidsplanering

Publicerad 8 feb 2012, 18:23

Omkring 30 procent av alla projekt i VVS-branschen är inte tidsplanerade. Det visar en enkätundersökning som VVS Företagen låtit företaget Prolog göra. Trots det anser nästan alla tillfrågade VVS-företag att väl planerade projekt alltid ger bättre lönsamhet.

I december 2010 kom rapporten om arbetstidens användning vid VVS-montage som blev en ögonöppnare för många i VVS-branschen.

Det visade sig att i genomsnitt 35 procent av VVS-montörers arbetstid är tidsförluster.
Den vanligaste orsaken till tidsslöseriet var, enligt rapporten, avbrott och väntan.

Nu har VVS Företagen låtit undersöka problemet vidare genom undersökningen ”Planering i VVS-företag” som presenterades vid ett seminarium i Stockholm idag.

Undersökningen bygger på enkäter med anställda på cirka 150 VVS-företag. Ursprungligen tillfrågades runt 500 företag, men bara en tredjedel svarade.

– För att VVS-företag ska kunna leda projekt och ha byggföretag som underentreprenörer, måste man planera för en effektiv produktion, sa Johan Mossling, ansvarig för regionverksamheten på VVS Företagen.

Johan Mossling berättade också att organisationen precis startat ett projekt tillsammans med Chalmers för att ta fram ett verktyg för produktivitetsmätning.

Enligt den nya undersökningen om planering i VVS-företag svarar 30 procent av de tillfrågade att man helt saknar tidsplanering i projekten.
Med tidsplanering menar man att projekten har milstolpar, avstämningar eller delmål.

– Slutsatser man kan dra av studien är att om VVS-företagen är med i planeringsarbetet blir planerna bättre. Dessutom kommer VVS-montörerna att känna ansvar för att följa tidplanerna. Det ger också bättre utnyttjande av arbetstiden och bättre lönsamhet, sa Tobias Nordlund på Prolog som utfört undersökningen åt VVS Företagen med finansiellt stöd av SBUF.

– Samspelet mellan den som har huvudansvaret för ett projekt, vanligen byggbolaget, och VVS-företaget, som ofta är underentreprenör, lämnar ibland en hel del övrigt att önska, menade Fredrik Friblick, vd på Prolog.