Logga in

En modern cirkulationspump betalar sig snabbt

Publicerad
28 jun 2011, 13:09

Att byta ut sin gamla cirkulationspump kan vara en riktigt lönsam affär konstaterar Energimyndigheten efter ett test där en gammal cirkulationspump för flerbostadshus jämförts med moderna tryckreglerade pumpar.

I Energimyndighetens test användes en 15 år gammal cirkulationspump som jämfördes med nya tryckreglerade cirkulationspumpar med automatisk varvtalsreglering. Energimyndigheten uppger att den gamla cirkulationspumpen använder dubbelt så mycket el som en ny, modern pump. Om hälften av Sveriges cirka 150 000 flerbostadshus skulle byta till en modern pump, blir elenergibesparingen minst 0,5 TWh per år, det vill säga 500 miljoner kWh. Det motsvarar enligt Energimyndigheten elanvändning i 160 000 lägenheter. Ännu större blir besparingen om även villor, lokaler och industrifastigheter byter cirkulationspumpar uppger myndigheten.

Ett annat test som Energimyndigheten genomförde i höstas på tio nya cirkulationspumpar för flerfamiljshus visade på stora skillnader mellan nya pumpar med automatisk varvtalsreglering och de utan. Om en varvtalsreglerad pump installeras i ett enskilt flerfamiljshus kan energivinsten uppgå till 7 300 kWh per år jämfört med en ny cirkulationspump utan automatisk varvtalsreglering. I VVS-Forum nr 12/2010 redovisades Energimyndighetens test.

– Den stora kostnaden för en cirkulationspump ligger i eldriften. Därför tjänar fastighetsägaren snabbt in investeringen för en ny pump, säger Anders Odell, ansvarig för testet på Energimyndighetens Testlab, i ett pressmeddelande.

Energimyndigheten påminner om EU:s ekodesignkrav som införs 2013 för cirkulationspumpar. De cirkulationspumpar som då inte klarar kraven får inte längre säljas. Energimyndighetens tidigare test av cirkulationspumpar visade att tre modeller, Grundfos Magna, Perfecta NMT och Wilo Stratos klarar 2013 års ekodesignkrav på effektivitetsindex 0,27 eller lägre. 2015 skärps kraven ytterligare. Då ska cirkulationspumparna klara ett effektivitetsindex på 0,23 eller lägre. Två av pumparna i testet från i höstas, Grundfos Magna och Wilo Stratos, klarar även de kraven.

– Cirkulationspumpar är en typisk produkt där den som upphandlar dessa produkter inte ställer krav på energieffektiviteten trots att de drar mycket energi. För dessa ”dolda energiförbrukare” är ekodesigndirektivet ett kraftfullt instrument. Det ger stora och kostnadseffektiva energibesparingar som annars inte hade blivit av, säger Carlos Lopes, projektledare för ekodesign på Energimyndigheten.