Logga in

Branschsamarbete fick Stora Inneklimatpriset

Publicerad
3 maj 2011, 14:28
| Uppdaterad
1 apr 2021

Ett samarbete över tre branschled belönades idag med Stora Inneklimatpriset. Fabrikanten Systemair, entreprenören Gösta Schelin AB och konsultföretaget PQR Consult vann den tionde upplagan av priset för ett luftbehandlingssystem som de utvecklat tillsammans.

Det prisbelönta luftbehandlingssystemet har från- och tilluft samt värmeväxling. Idén bygger på att det befintliga frånluftssystemet, kompletteras med ventilationskanaler i lägenheter för tillförsel av friskluft. I systemet ingår ett nytt ventilationsaggregat från Systemair med en värmeväxlare där upp till 90 procent av värmeenergin återvinns. Aggregatet, som ersätter de gamla fläktarna, placeras i vindsutrymme och till lägenheterna dras nya kanaler i trapphus.

Systemet kan bidra till att förbättra inneklimatet samt minska energianvändningen i befintliga flerbostadshus, till exempel i miljonprogramsbeståndet. Den höga verkningsgraden på ventilationsaggregatet ger en energibesparing på upp till 40 kilowattimmar per kvadratmeter och år, uppger Systemair, som ser en stor potential för produkten och systemlösningen både i Sverige och övriga Europa.

”Förslaget från Systemair, Gösta Schelin och PQR är innovativt, väl genomtänkt och har en stor marknadspotential. Det kan därmed få en omedelbar kommersiell användning. I befintliga flerbostadshus med bristfällig ventilation ger systemet en ny, kostnadseffektiv möjlighet att förbättra inneklimatet med hjälp av ökad mängd av filtrerad uteluft. Systemets högeffektiva fläktar och höggradiga värmeåtervinning bidrar också till en långsiktigt begränsad resursanvändning”, skriver juryn i prismotiveringen.

Stora Inneklimatpriset delades i år ut av Stockholms miljöborgarråd Per Ankersjö (C) under mässan Expo Fastighet i Stockholm. Övriga nominerade till 2010 års pris var Halton AB, Equa Simulation AB och Crenna Plåt AB.

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och miljötekniska föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska föreningen. Priset syftar till att stärka inneklimatteknikens ställning och öka intresset för den samma. I juryn ingår representanter för de tre branschföreningarna samt ordföranden Per Fahlén, professor vid institutionen för Installationsteknik, Chalmers tekniska högskola i Göteborg.