En tredjedel av VVS-montörernas arbetstid är tidsförluster

Publicerad 2 dec 2010, 16:47

I genomsnitt 35 procent av arbetstiden är tidsförluster, 52 procent utgörs av förberedelser och 13 procent går åt till själva monteringsarbetet. Det visar en ny rapport om hur arbetstiden används av VVS-montörer. VVS Företagens vd Roine Kristianson anser att det är oacceptabelt att så stor del av arbetstiden är tidsförluster.

För drygt 20 år sen gjordes en liknande studie av effektiviteten i VVS-branschen. Sedan dess har monteringstidens andel av arbetstiden minskat medan förberedelsetiden och tidsförlusterna har ökat.

Den nya rapporten ”Arbetstidens användning vid VVS-montage – en fråga om struktur och ledarskap” har gjorts av Per-Erik Josephson, professor vid Chalmers, på uppdrag av VVS Företagen. SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) har finansierat huvuddelen av studien. Ett 30-tal VVS-montörers arbete hos de tre största aktörerna på VVS-marknaden, YIT, Bravida och NVS, har studerats vid åtta olika byggprojekt.

– Rapporten ställer allvarliga frågor om hur arbetstiden används. Resultatet visar att det finns rätt mycket fog för den kritik som riktas mot både VVS-branschen och byggsektorn generellt. Det är förstås helt oacceptabelt att så stor del av arbetstiden är tidsförluster, säger Roine Kristianson, vd på VVS Företagen.

– Samtidigt ger det här en enorm potential till förbättring. Det räcker med att vi kommer ner till 25 procent i tidsförluster för att lönsamheten ska stiga från omkring 5 procent till 7–8 procent i hela branschen, tillägger han.

Den vanligaste orsaken till tidsförluster är avbrott och väntan. Här ingår förflyttning till och från bodar i samband med raster. Därefter kommer det som kallas outnyttjad tid som framför allt handlar om icke arbetsrelaterade diskussioner och tidig hemgång. Omarbete på grund av felaktigheter finns också med i begreppet tidsförluster.

Närmast kommer VVS Företagens styrelse att diskutera hur man ska gå vidare med att effektivisera branschen. Ett branschutskott inom förbundet kommer att hantera frågan om arbetstid under 2011 för att få ut frågan till varje företag.