Logga in

Förbud mot bergvärme vid vattentäkt

Publicerad
4 mar 2010, 10:05

Miljööverdomstolen har förbjudit en fastighetsägare att installera bergvärme intill en kommunal vattentäkt i Skellefteå.Domstolen motiverar beslutet med att det finns risk för påverkan på vattentäkten.

Fastighetsägaren fick tillstånd 2002 att installera en bergvärmeanläggning på sin tomt utanför Skellefteå. Men Miljönämnden i Skellefteå upplyste fastighetsägaren om att det planerades ett skyddsområde för kommunal vattentäkt i samma område och att kommunen då kunde förbjuda bergvärmeanläggningen.

Fem år senare, i december 2007, förbjöds fastighetsägaren att installera bergvärmeanläggningen då tekniska kontoret i Skellefteå angett den aktuella platsen som ett av tre ordinarie uttagsområden för grundvatten. Enligt uppgift hade borrningen då påbörjats.

”Det allmänna intresset som den planerade kommunala vattentäkten utgör måste i detta fall gå före det enskilda intresset att inrätta bergvärmeanläggningen”, menade miljönämnden.

Men fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen i Västerbottens län som gav honom rätt eftersom det ännu inte fanns något vattenskyddsområde på platsen. Miljönämnden överklagade då till miljödomstolen vid Umeå tingsrätt, men fick avslag.

Men nu har Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt i Stockholm slutligen fastslagit att lokaliseringen av den planerade bergvärmeanläggningen är olämplig inte minst på grund av att myndigheten SGU (Sveriges geologiska undersökning) ger bifall till Skellefteå miljönämnds förbud mot bergvärme vid den aktuella platsen. Bland annat kan läckage av oljor vid borrningen och läckage av köldbärarvätska medföra risk för påverkan på vattnet då det närmaste borrhålet bara är hundra meter från vattentäkten, enligt SGU.

Miljööverdomstolens beslut är prejudicerande och går inte att överklaga.