Stort bostadsprojekt för Attacus i Östersund

Publicerad 30 apr 2009, 12:22

Attacus Rör & Energi installerar VS när åtta hyreshus i Östersund byggs på med en extra våning. Ordervärdet är cirka 6 miljoner kronor vilket också omfattar byte av radiatorventiler i de befintliga lägenheterna.

Totalt blir det 64 nya lägenheter i de påbyggda våningarna. Samtidigt görs en allmän renovering av området som ägs av det kommunala bostadsbolaget Östersundsbostäder.

– Till exempel ska vi byta ut radiatorventiler i det befintliga beståndet, berättar Lars Mooe, vd för Attacus Rör & Energi.

Dessutom ska fjärrvärmecentraler installeras i varje huskropp. Tidigare har området haft ett sekundärsystem. Upphandlingen av den delen av projektet är dock ännu inte klar.

Arbetena för Attacus Rör & Energi har börjat i mindre omfattning och beräknas bli klara sommaren 2011. Byggentreprenör i projektet är Attacus Bygg som ingår i samma koncern som Attacus Rör & Energi.

Med i projektet fanns från början också bygget av ett punkthus på 15 våningar. Protester från de befintliga hyresgästerna mot höghuset försenade projektet och därför togs det bort från detaljplaneförslaget. Enligt Östersunds Posten har dock Östersundsbostäder inte gett upp planerna på att få bygga det.

Lars Mooe uppger att orderläget för Attacus Rör & Energi totalt sett är okej.

– Men jämfört med hur det har varit tidigare är det inte bra. Vi håller oss flytande och har ännu inte behövt säga upp någon egen personal, däremot har vi inte längre någon inhyrd personal vilket betyder att volymen ändå har minskat.

Attacus Rör & Energi har nu 25 anställda montörer. Det bildades 1928 och är Jämtlands äldsta VVS-företag. Tidigare hette det Rörbolaget Taflins.