Pihls Rör i konkurs

Publicerad 17 mar 2009, 11:23

Comfortmedlemmen Pihls Rör AB i Uppsala har försatts i konkurs. 11 anställda berörs av konkursen, uppger Upsala Nya Tidnings nätupplaga.

Bokslutsåret 2007/2008 omsatte företaget cirka 19,7 miljoner kronor. Verksamheten har bland annat bestått av butik och värmepumpsinstallationer. Företaget var Uppsalas IVT Center.

Pihls Rör var också medlem i VVS Företagen och Svenska Värmepumpföreningen (SVEP).