Minskat bostadsbyggande i år spår Boverket

Publicerad: 09 maj 2012
Under 2011 påbörjades 24.500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet. Det är 2.000 färre bostäder än tidigare prognos. I år beräknas 22.500 bostäder att påbörjas och först under 2013 kan en viss ökning i bostadsbyggandet förväntas.

I den tidigare prognosen, som presenterades i oktober 2011, antog Boverket att det i år skulle påbörjas 24.500 bostäder. Boverket har nu gjort en sammanställning som grundar sig på vad kommunerna bedömer som relativt säkra byggprojekt. Enligt sammanställningen kommer 22.500 bostäder att påbörjas under 2012, vilket är 2 000 färre bostäder jämfört med antagandet i oktoberprognosen.

För 2013 däremot finns förväntningar på en starkare ekonomisk utveckling, vilket bland annat framgår av Konjunkturinstitutets och Riksbankens senaste prognoser, påpekar Boverket. Det är därför sannolikt att en viss ökning av bostadsbyggandet kommer att ske under nästa år.

Fler nyheter