Asbest dödar 100 personer varje år

Publicerad: 05 juni 2012
Trots att asbest förbjöds 1982 visar rapporter att cancersjukdomen mesoteliom, som orsakas av asbest, har ökat under de två senaste åren. Anledningen till att det inte syns i statistiken är att den drabbar äldre personer som inte längre befinner sig på arbetsplatser. Sjukdomen tar över trettio år att utvecklas. Det säger Nils Plato vid Karolinska sjukhusets avdelning för miljömedicin som forskar om mesoteliom.

– Vi såg i Sverige en avplaning av kurvan men nu stiger den igen, säger Nils Plato. Varför vet vi inte riktigt. Nästan alla som insjuknar i mesoteliom dör. Och detta kan vi inte göra något åt. Först och främst är det en sjukdom som drabbar yrkesgrupper inom byggbranschen, som isolerare, byggnadsarbetare, elektriker med flera men vi ser också att den drabbar kvinnor. Mellan 20 – 25 procent är kvinnor och de är oftast också i lägre åldrar. Varför det är så vet vi inte ännu. Kanske har de tagit hand om sina mäns kläder för att tvätta dem.

Mer information om att man fortfarande dör i asbestrelaterade sjukdomar borde ges, menar Nils Plato. Att man ska hålla sig undan från platser där asbestsanering pågår, att man bör ha andningsskydd längre än nödvändigt på platser där man har rivit asbest på grund av ökad fiberhalt, är viktigt att påpeka, tycker han. Unga människor är i dag mer riskmedvetna än tidigare. Det vet vi om vi tittar på samhället i stort, till exempel använder vi hjälm mycket mer än tidigare.

På Nils Platos önskelista står också någon form av mätare av asbestfibrer, till exempel liknande den Geigermätare som man har inom kärnkraftsindustrin för att mäta fibrerhalt men dit tror han att det fortfarande är lång väg.

Fler nyheter