Radonavskiljare åtgärdar höga radonhalter i vatten från borrade brunnar. Foto: Getty Images

Kunden fick själv ställa in radonavskiljaren

06 nov 2019 |

För att åtgärda höga radonhalter i den borrade brunnen skaffade villaägaren en radonavskiljare. Men installatören missade bland annat att montera en tryckmätare.