Logga in
Detta är en annons från Uponor AB
Detta är är en annons från Uponor AB

Världens första biobaserade PEX-rör

Uponor lanserar biobaserat PEX-rör av oljerester från restaurangindustrin. Hållbarhetskraven kommer att bli stängare och berör oss alla, inte minst byggföretagen. I rollen som föregångare och marknadsledare lanserar vi nu världens försa biobaserade PEX-rör. Rören baseras på restolja och minskar koldioxidavtrycket med upp till 90%, jämfört med dagens fossilt framställda PEX-rör.

Uponor grundades för 100 år och 1972 lanserade vi de första PEX-rören på marknaden. Genom det biobaserade PEX-röret tar vi ytterligare ett steg mot att blir en hållbar leverantör inom byggbranschen.

– Alla aktörer har för avsikt att bygga hållbart, och genom att vi nu kan erbjuda byggarna BioPEX kan de gå hela vägen och uppnå sina hållbarhetsmål genom att kraftigt sänka klimatavtrycket för VVS installationen, säger Robert Molund, VD för Uponor VVS Sverige.

Hela värdekedjan för BioPEX är certifierad av ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) för att garantera, och säkerställa transparens och spårbarhet genom hela leverans- och produktionsprocessen. Dessutom sker all Uponors produktion med 100% förnybar el. Vi ser även till att vårt eget skrotavfall kan återanvändas, både vid tillverkningen och vid produktlivscykelns slut.

– Plast ses som en miljöbov, vilket till stor del beror på dess långa nedbrytningstid. Vad som är mest energikrävande i hus är själva bygget. Om du då använder plast av hög kvalitet som säkerställer att det inte behöver byggas om lika ofta, och sedan återanvänder plasten har vi skapat ett cirkulärt kretslopp där alla står som vinnare.

Vi omtänker vatten för morgondagens skull.