Annons från Wavin

När ljudet är avgörande – Wavin AS+

Wavins nya AS+ avloppssystem för inomhus har en kompakt design, vilken är idealisk för trånga utrymmen. Den unika materialsammansättningen ger perfekt ljudabsorption och den patenterade tätningsringen garanterar en säker installation.

Buller från rör är en utmaning i flervåningshus över hela världen. Oavsett om det gäller sjukhus, bostäder eller kontor, är ljud från rör mycket dyrare att hantera efteråt än under planeringen. Under 30 år har Wavin ASTO varit lösningen för ljuddämpning, men nu sätter Wavin AS+ en helt ny standard för ljuddämpning inom inomhusavloppssystem.

Få kontroll på ljuden i ditt avloppsprojekt. Beställ gratis broschyr: Ljud och Ljuddämpning.

”Vi har investerat mycket tid för att hitta rätt material och optimal design. Wavin AS+ representerar en helt ny prestanda för ljuddämpande inomhusavloppssystem. En idealisk lösning för både konsulter och installatörer.”
Per Leonhard Nielsen, Nordisk Produktchef Inomhusavlopp

Beständig och enkel installation

Den unika försmorda tätningsringen minskar monteringskraften. Tillsammans med den fasade spetsänden, vinkelmärkningen och den kompakta designen blir installationsarbetet enklare. Med ett komplett BIM Revit-paket är det enklare än någonsin att designa rörsystemet under konstruktionsfasen, vilket gör att du kan frigöra tid för andra uppgifter.

Wavin SoundCheck

Det finns idag en ökad medvetenhet om ljudnivåer redan under planeringen av en byggnad. Här erbjuder Wavin fri tillgång till ett kostnadsfritt verktyg som kan simulera systemakustik i en färdig installation. I sex tydligt definierade steg kan Wavin SoundCheck visa om din design uppfyller ljudkraven i en bransch där kraven för ljudnivån från tekniska installationer ständigt skärps.


Oscar från Rör-Karlsson AB upptäcker fördelarna med nya Wavins AS+:

Oscar på Rör-Karlsson AB om AS+ I Wavin

https://www.youtube.com/watch?v=dBERHDi6Yn4


Fler nyheter