Produktkategorier: Ventilation, Aggregat

Ventilerar större lokaler

VTR 700
Publicerad: 23 februari 2018

Systemair har utökat sortimentet i Save-serien med VTR 700. Ventilationsaggregatet har ny roterande värmeväxlare, kontrollpanel och touchdisplay för styrsystemet SaveCair. Dessutom sitter nu kopplingsboxen på utsidan och underlättar installation och underhållsarbete.

Save VTR 700 är ett toppanslutet aggregat med steglös roterande värmeväxlare avsedd för installation på golvet i lokaler upp till cirka 550 m2.

Med en extern behovsstyrning som tillbehör klarar aggregatet energieffektivitetsklass A+. VTR 700 är vitlackerat, dubbelmantlat, helt isolerat och kommer med den nya kontrollpanelen SaveCair. Aggregatet har bland annat EC-teknik i fläktar och rotormotor, automatisk kontroll och styrning av fuktöverföring samt automatisk avfrostning.

Produkten presenterades i VVS-Forum 2/2018
Systemair AB
www.systemair.se
0222-440 00