Produktkategorier: Ventilation, Aggregat

Värmeåtervinning och luftrening i ett

-
Publicerad: 23 mars 2016

Panasonic lanserar nu en värmeåtervinningsenhet för frånluft i kommersiella klimatlösningar. Enheten har ett inbyggt batteri med direktexpansion som återvinner upp till 77 procent av värmen. Enheten är även utrustad med luftreningssystemet Bioxigen som ska förbättra luftkvaliteten.

– Denna nya enhet med direktexpansionsbatteri utnyttjar all naturlig värme i byggnaden, vilket minskar belastningen på klimatsystemet och samtidigt gör det mer energieffektivt. Därtill ger de tvättbara G4-filtrena och luftreningssystemet renare och friskare luft till byggnaderna som de är installerade i, säger Sofia Törnlöf, nordisk produktchef för Panasonic Heating & Cooling, i ett pressmeddelande.

När utomhus- och inomhusluften matchar varandra kan klimatsystemet koppla ifrån värmeåtervinningen och frisk luft dras in i byggnaden. Luftreningssystemet Bioxigen är ett elektrostatiskt klusterfilter som genom att bland annat addera negativt laddade joner i luften bidrar till minskad tillväxt av skadliga bakterier och annan luftförorening.

Enheten levereras komplett med direktexpansionsbatteri (R410A), magnetventil, freonfilter, temperatursensorer på vätske- och gasrör och NTC-sensor på luftströmmen in och ut. Den inbyggda kontrollboxen kontrollerar intern fläkthastighet och kommunikationen mellan utomhus- och inomhusenheterna.

Ventilationsenheten är kopplad till Panasonics ECOi inomhusenhet (3, 4 eller 4,5 kW) och kan styras med ECOi-fjärrkontrollen CZ-RTC2. Detta system passar hotell, små och stora kontorsbyggnader eller andra byggnader där olika temperaturer krävs i olika rum.

Produkten presenterades i VVS-Forum 3/2016
Panasonic Europe Ltd
www.aircon.panasonic.eu
08-680 26 00