Produktkategorier: Ventilation, Fläktar

Utvecklingen går framåt

MXPC II
Publicerad: 27 april 2017

Från Ebm-papst kommer generation två av kammarfläkten MXPC. Enligt Ebm-papst var MXPC en stor nyhet när den lanserades. Med flera modeller gavs många alternativ för modernisering av ventilationsaggregat eller installation i nya aggregat.

Den nya generationen, MXPC II, har utvecklats utifrån ett helhetsperspektiv med högra krav på energieffektivisering, prestandaförbättring, lägre ljudnivåer, förenklade installationer och smidigare moderniseringar, uppger Ebm-papst.

– Att MXPC II har försetts med fläkthjulet RadiPac AirFoil är en viktig anledning till att prestandan är upp till 13 procent högre jämfört med den första generationen, men vi har också möjliggjort många andra förbättringar. EC-motorerna har uppgraderats och fått en mer optimal placering i inloppet.

Även elektroniken har utvecklats vilket gör att styrningen av fläktarna blir ännu effektivare jämfört med tidigare. Det är den lyckade kombinationen av olika åtgärder som är den verkliga nyheten hos MXPC II och som också gör det möjligt att energioptimera äldre ventilations­aggregat och göra stora kostnadsbesparingar, säger Erik Brisenheim, teknikchef hos ebm-papst i Sverige, i ett pressmeddelande.

Produkten presenterades i VVS-Forum 4/2017
ebm-papst AB
www.ebmpapst.se
010-454 44 00