Produktkategorier: Ventilation, Aggregat

Tyst aggregat för större rum

1000 M3E
Publicerad: 23 februari 2018

Kuben Ventilation presenterar Kuben 1000 M3E. Enligt Kuben Ventilation är det marknadens tystaste rumsaggregat. Vid luftflödet 260 l/s håller det en ljudnivå under 30 dB(A) och under 50 dB(C).

Aggregatet kan placeras i samlingssalar, förskolor,skolsalar eller andra större rum där man vill ha en lättinstallerad och funktionell ventilation med stort luftflöde utan störande fläktljud. Att det inte behövs ett fläktrum gör att installationen blir mycket ekonomisk, menar Kuben Ventilation.

Kuben 1000 M3E har funktioner som temperaturstyrning, varvtalsreglering, närvarostyrning och CO2-styrning inbyggda, liksom energisnåla EC-fläktar. Tillsammans med det inbyggda modemet och uppkopplingen mot molnet gör det Kuben 1000 M3E till ett mycket driftekonomiskt, klimatsmart och servicevänligt ventilationsalternativ, enligt Kuben Ventilation.

Produkten presenterades i VVS-Forum 2/2018
Kuben Ventilation AB
www.kubenventilation.se
0243-22 31 15