Produktkategorier: Ventilation

Trådlös mätning på långt håll

500-systemet
Publicerad: 26 januari 2017

Celsicom har en ny egenutvecklad serie av trådlösa givare. I 500-systemet kan upp till 100 givare vara anslutna samtidigt och kommunicera med basstationen på upp till 700 meters avstånd vid fri sikt. Givarna är kanaloberoende så att inga kanaler behöver ställas in på givaren, det gör att många givare kan vara igång samtidigt utan att störa varandra, menar Celsicom.

Givarna finns i versioner med intern eller extern sensor för temperatur och fukt. Typiska applikationer för de renodlade temperaturgivarna i serien är mätningar där hög noggrannhet krävs, som vid temperaturövervakning av exempelvis bostäder, kontor, laboratorier, kyl- och frysrum.

De kombinerade fukt- och temperaturgivarna används bland annat vid mätningar i samband med kontroller av inneklimat och sanering av fuktskador.

Givarna drivs av två vanliga AA-batterier som ger 5–10 års drifttid beroende på sändningsintervall och uteffekt.

Basstationen i systemet kan dessutom koppla upp sig mot mobilnätet om det inte finns något fast nätverk med internetuppkoppling på mätplatsen.

Celsicoms nordiska distribution sköts av Nordtec Instrument.

Produkten presenterades i VVS-Forum 1/2017
Nordtec Instrument AB
www.nordtec.se
031-704 10 70