Produktkategorier: Ventilation, Brandisolering

Svärtan höjer brandsäkerhet

Ultimate Protect
Publicerad: 17 januari 2020

Isovers Ultimate Protect är en brandisolering för ventilationskanaler.

Enligt Isover klarar materialet högsta kraven inom brandskydd med avseende på brandreaktion och brandmotstånd.

Isover U Protect 4.0 Alu1 Black är en obrännbar lösning i svart med god värmeisoleringsförmåga. Den svarta ytan ger förbättrad brandsäkerhet genom ytskiktets förmåga att avge strålningsenergi. Den gör det också enkelt att kontrollera att brandklassad isolering har installerats.

Den väger mindre än konventionella lösningar men är spänstig så att det blir enklare att upprätthålla installerad isoleringstjocklek.

Isover U Protect 4.0 Alu1 Black är obrännbart Euroklass A1 och testad enligt EN1366-1. Materialet finns som skiva och nätmatta.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2019
Saint-Gobain Sweden AB
www.isover.se
042-840 00