Produktkategorier: Ventilation, Brandspjäll

Stoppar brandspridning

Veloduct Etce
Publicerad: 19 november 2015

Veloduct Etce från Fläkt Woods är brandspjäll som är CE-märkta och uppfyller kraven i produktstandarden EN 15650. Etce har samma kvalitet som övriga Veloduct-sortiment med gummitätning av EPDM i ett hölje som kännetecknas av minimalt läckage och enkel installation, menar Fläkt Woods.

Veloduct Etce ska alltid monteras i väggen eller golvet enligt installationsanvisningarna.

Brandspjällen finns i brandklasserna:
• I 60 (v–h i <-> o) S – Installation i massiv byggnadsdel (väggar och bjälklag) eller i flexibla väggar (gipsskivor eller liknande).
• EI 90 (v–h i <-> o) S – Installation i massiv byggnadsdel (väggar och bjälklag).
• EI 120 (h i <-> o) S – Installation i massivt bjälklag.

Spjällen finns i motoriserat eller temperatursäkrat utförande med dimensioner från 100–1 000 mm.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2015
Fläkt Woods AB
www.flaktwoods.se
0771-26 26 26