Produktkategorier: Ventilation, Brandspjäll, Brandtätning

Snabbmonterad gnistfälla hindrar brand

Quick-Fit
Publicerad: 29 januari 2015
Nordfab introducerar en effektiv gnistfälla för ventilationssystem. Gnistfällan ingår i företagets ordinarie produktprogram Quick-Fit. Gnistfällan reducerar gnistorna i rörsystemet och minskar risken för brand i filteranläggningen. Gnistfällan är idealisk till svets- och slipinstallationer, menar Nordfab.

Quick-Fit kanalerna behöver inte nitar, skruvar eller svetsning för att sättas samman. Nordfabs gnistfälla kan snabbt och enkelt installeras. Med en övergång kan gnistfällan anpassas till andra typer av kanalsystem. Tryckfallet över gnistfällan är mindre än 500 Pa vid 15 m/s.

Produkten presenterades i VVS-Forum 1/2015
Nordfab Europe
www.nordfab.eu
+45 86 47 11 00