Produktkategorier: Ventilation, Fläktar

Små och tysta fläktar

AxiBlade
Publicerad: 25 september 2019

Ebm-Papst fläktserie AxiBlade utökas med fläktar i mindre storlekar. De tidigare storlekarna 800 och 910 mm kompletteras nu med diameter 630 och 710 mm.

AxiBlade ska vara tysta, energieffektiva axialfläktar att använda i förångare, kondensatorer och värmeväxlare i ventilations-, kyl- och luftkonditioneringssystem, menar Ebm-Papst.

Fläkthus finns med varierande höjder och har aerodynamiskt optimerad inloppsring. Tillsammans med fläkthjulens konstruktion och ”winglets” uppnås hög effektivitet och verkningsgrad. Fläkthjulen har utformats för att kunna kombineras med olika motorer. Det ger stora möjligheter att optimera verkningsgrad och att hitta den bästa ljudnivån.

De nya mindre fläktarna har luftflödeskapacitet på upp till 25 000 m³/h och ett maximalt tryckområde på upp till 450 Pa. Verkningsgraden är 53 procent och beroende på installationsförhållanden kan ljudnivån bli upp till 4 dB(A) lägre än med tidigare produktgenerationer.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2019
ebm-papst AB
www.ebmpapst.se
010-454 44 00