Produktkategorier: Ventilation, Brandisolering

Skyddar ventilation mot brand

Paroc HVAC Fire
Publicerad: 23 januari 2020

Från Paroc kommer ett nytt koncept, Paroc HVAC Fire, för brandskydd av ventilationskanaler.

Det är ett bredare sortiment, bättre prestanda och ett nytt svart ytskikt som ska förbättra och förenkla dimensionering och installation.

Nya Paroc HVAC Fire består av stenullsmattor och stenullsskivor i två utföranden. Black Coat har ytskikt i svart aluminiumlaminat och Comfort som har ytskikt i tunn ”non woven”.

Paroc HVAC Fire är certifierad för horisontella och vertikala ventilations- och luftkonditioneringskanaler, oavsett om de är rektangulära eller cirkulära. Produkt och isoleringstjocklek är densamma oavsett ventilationskanalens orientering eller om isoleringen ska skydda mot brandspridning inifrån kanalen ut i det omgivande rummet eller från rummet in i kanalen. Detta gör dimensioneringsarbetet mycket enklare, menar Paroc.

Produkten presenterades i VVS-Forum 1/2020
Paroc AB
www.paroc.se
0500-46 90 00