Produktkategorier: Ventilation, Aggregat, Luftbehandling, Värmeväxlare

Redo för förändring

Parazol Zenith
Publicerad: 17 april 2019

En ny generation av Swegons komfortmodul Parazol Zenith har utvecklats för att klara höga krav och samtidigt kunna hantera förändringar i fastigheten på sikt.

När fastigheter byggs om efter nya behov är det viktigt att enkelt kunna göra anpassningar i ventilationssystemet, menar Swegon.

Enligt Swegon har Parasol Zenith hög luft-, kyl- och värmekapacitet. Modulen har steglös reglering av luftflödet för att kunna anpassas till skiftande behov i rummet. Den finns i tre storlekar, från 600 mm till 1800 mm, och är förberedd för att kunna uppgraderas med motoriserad styrning av det integrerade spjället.

Det finns flera styrmöjligheter bland annat en variant som är utrustad för integration i Swegons system för behovsstyrt inomhusklimat, Wise.

Produkten presenterades i VVS-Forum 4/2019
Swegon Sverige AB
www.swegon.se
0512-32 200