Produktkategorier: Ventilation, Fläktar

Plats för stapelbara kubfläktar

MXAG
Publicerad: 19 juni 2018

Företaget ebm-papst lanserar Fläktvägg MXAG som passar till fläkt­kuber med axialfläktar av typen AxiBlade.

Den nya generationen axialfläktar optimerar egenskaper som mycket hög verkningsgrad, låga ljudnivåer och energi­effektivitet. Fläkthjulen har utformats för att kunna kombineras med olika motorer. AxiBlades konstruktion reducerar också turbulens och luft­virvlar i luftflödet, vilket ger mindre dynamiska förluster.

Det flexibla fläktväggskonceptet med stapelbara fläktkuber, MXFG, presenterades 2016. Fläktväggen kan användas både i sug- och tryckkammare. Om kapaciteten i en hel fläktvägg inte behövs kan enstaka fläktkuber installeras separat.

I dag erbjuder ebm-papst fem olika modeller av fläktkuber i serien MXFG. De täcker effektområdet från 2,95 kW till 5,7 kW och luftflöden från 7,105 kbm/h till 18,160 kbm/h. Tre av kuberna har storleken 595 x 595 x 495 mm och två har formatet 795 x 795 x 650 mm.

Under 2018 kommer ebm-papst att presentera flera nya varianter av fläktväggar som möjliggör ytterligare applikations- och kundanpassningar.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2018
ebm-papst AB
www.ebmpapst.se
010-454 44 00