Produktkategorier: Ventilation, Imkåpor

Ozon håller kåpor och kanaler rena

AirMaid Hood
Publicerad: 23 mars 2016

AirMaid Hood är en storkökskåpa med integrerad luftrenare från Interzon. Enligt Interzon är det första gången någon kan erbjuda en komplett storkökskåpa med effektiv luftrening som är enkel att installera och passar alla möjliga storkök.

Fördelar med AirMaid Hood:
• Effektiva HFK-filter i kåpan (97 procent rening vid 10µm).
• Aktiv luftrening med ozon direkt efter HFK-filter.
• Reduktion av odörer upp till 95 procent med ozonrening.
• Reducerad brandrisk i imkanal.
• Laminärt flöde genom frontpanelen.
• Justerbara luftintag i arbetsområdet.
• Möjlighet att mäta och justera luftflödet.
• Turbo Grip luftintagssystem förbättrar transport av förorenad luft till filter.
• Minimalt underhåll av luftrenare (innehåller inga rörliga delar eller slitagedelar).
• Säker ozondrift som inte medför någon fara för användaren.

Produkten presenterades i VVS-Forum 3/2016
Interzon AB
www.interzon.com/sv/
08-544 444 30