Produktkategorier: Ventilation, Luftbehandling

Övervakningscentral för minskade luftföroreningar

VOC
Publicerad: 15 september 2014
Gascentralen VOC från Automatikprodukter har en inbyggd detektor som känner av när det finns behov att avlägsna lukter för att förbättra luftkvaliteten och optimera ventilationen.

Den integrerade CO2/VOC-givaren mäter koncentrationen av olika lukter och gaser, bland annat tobaksrök, kroppslukter, stek­os, kolmonoxid, metangas, etanol, aceton och metanol som finns i rummet. Gascent­ralen kan vara en lösning i en mängd olika tillämpningar som exempelvis kontor, restauranger, kök, toaletter, omklädningsrum, rökrum och styrd ventilation i bostäder. Den kan också kompletteras med ytterligare en extern detektor för annan gasdetektering.

Sensorn är förkalibrerad och lätt att installera. Till följd av detta görs driftsättningen med de vanliga installationsåtgärderna med bland annat placering på vägg 1,6 m över golv. Något behov av ytterligare kalibrering av en kvalificerad tekniker behövs inte, menar Automatikprodukter.

Produkten presenterades i VVS-Forum 09/2014
Automatikprodukter
www.automatikprodukter.se
031-28 72 02