Produktkategorier: Ventilation, Mätare

Övervakar referensdon i realtid

Celsivent
Publicerad: 19 november 2015

Celsivent från Testo är framtagen för effektiv och noggrann övervakning av referensdon vid injustering av ventilationsanläggningar. Med Celsivent är det möjligt för en person att utföra arbetet på egen hand eftersom det går att följa referensdonets tryck- och flödesvärden i realtid, med en vanlig smartphone, uppger den svenska leverantören Nordtec.

Celsivent-mätväskan innehåller allt som behövs för fjärrövervakning av referensdon: en basstation som automatiskt ansluter till mobilnätet utan att några inställningar behöver göras, ett 3G-modem, en analogadapter, en nätadapter, en högnoggrann trycktransmitter samt silikonslangar. Efter anslutning matar mätteknikern in referensdonets k-faktor och det projekterade flödet på sin smartphone.

Därefter går det att följa referensdonets flöde i procent mot det projekterade värdet samt vilket flöde de övriga donen ska justeras till. Vid tryckförändringar omräknas värdena sekundsnabbt och mätteknikern får hela tiden aktuella mätdata från referensdonet. Användargränssnittet kan ställas in för att visa flödet i l/s eller trycket i Pa.

Basen i Celsivent är övervakningssystemet Celsicom Connect. Det kan byggas ut för att användas med flera andra mätstorheter, exempelvis temperatur, luftfuktighet, radon och CO2. Det går också att styra utrustning. Det ger möjlighet att använda systemet för andra applikationer, bland annat exempelvis övervakning av inneklimat, avfuktning och livsmedel.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2015
Nordtec Instrument AB
www.nordtec.se
031-704 10 70