Produktkategorier: Ventilation, Kanaler

Ovalt eller cirkulärt

Flexpipe
Publicerad: 18 november 2016

Flexpipe från MetroTherm är ett flexibelt och robust kanalsystem. Det kan installeras direkt i betongbjälklag och med snäva böjradier. Det ska vara möjligt att utföra de mest komplicerade kanaldragningarna på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, menar MetroTherm.

Rören har dubbla väggar av livsme­delsgodkänt PE. Den släta och antistatiska invändiga ytan förhindrar att dammpartiklar fastnar samt garanterar låga flödesmotstånd.

Flexpipe finns även i ovalt utförande som används när låga bygghöjder så kräver. Med endast 51x114 mm lämpar det sig för platsbesparande installation i isoleringsskiktet på rågolv. Den punktsymmetriska konstruktionen möjliggör en flexibel installation i alla riktningar utan att behöva montera adapterstycken.

Med Flexpipeplus är det möjligt att kombinera runda och ovala rör. Det nya ovala röret har samma hydrauliska tvärsnitt och samma tryckförlust som det beprövade runda Flexpipe. På så sätt kan man alltid byta från runt till ovalt när låga bygghöjder kräver detta.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2016
Metro Therm AB
www.metrotherm.se
0480-42 07 30