Produktkategorier: Ventilation, Aggregat

Nytt koncept får aggregaten på plats

Easy Access
Publicerad: 22 juni 2020

Med IV Produkts nya koncept Easy Access anpassas luftbehandlingsaggregaten för att det ska vara så enkelt som möjligt att få in dem i byggnaden.

Det är skräddarsydda moduler med minimala mått för att förenkla transport in till fläktrummet. Modulerna har smarta elkopplingar som ska snabba upp installationerna.

I produktvalsprogrammet IV Produkt Designer kan önskade maximala modulmått för projektets aggregat anges. Programmet delar automatiskt upp aggregatet i mindre moduldelar, som är anpassade efter de angivna måtten, där det är möjligt. 

Målsättning med Easy Access har varit att så stora aggregat som möjligt ska kunna transporteras in genom en vanlig dörr med bredden 90 cm. Stora aggregat, med luftflöde på cirka 4,5 m³/s, kan nu transporteras in genom en sådan dörr. Färdigmonterat innebär det aggregat som är 2,2 meter breda, 2,5 meter höga och upp till 6 meter långa.

Även IV Produkts integrerade kylaggregat EcoCooler och kylvärmepumpar ThermoCooler HP kan med det nya konceptet Easy Access levereras i delat utförande.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2020
IV Produkt AB
www.ivprodukt.se
0470-75 88 00