Produktkategorier: Ventilation, Fläktar

Nya motorer i stora köksfläktar

Chicago Blower Swing-out
Publicerad: 16 oktober 2013
Storköksfläktarna Chicago Blower Swing-out från Loco AB levereras nu med ABB:s nya synkrona reluktansmotorer (SynRM). De är effektivare och håller klass IE3/IE4 enligt IEC 60034 och miljövänligare än EC-motorer, menar Loco. EC-motorer är effektiva, men permanentmagneterna i dessa motorer är tillverkade av sällsynta, ändliga jordartsmetaller.

Enligt Loco är det också lättare, snabbare och billigare vid motorhaveri eller kapacitetsändring att byta en standard IEC-motor än att byta en icke standardiserad EC-motor som oftast är knuten till fläktfabrikatet.

Produkten presenterades i VVS-Forum 10/2013
Loco AB
www.loco.se
0155-21 75 01