Produktkategorier: Ventilation

Ny mjukvara kollar energin

Energy Watch
Publicerad: 20 november 2014
IV Produkt lanserar programvaran Energy Watch som tillval till aggregaten i Envistar-serien. Energy Watch är egenutvecklat av IV Produkt och är ett instrument för att övervaka och optimera energianvändningen i luftbehandlingsaggregat. Med handterminalen eller i överordnat system visas SFPv-värden och temperaturverkningsgrad.

Det går att se tillförd energi och effekt för fläktar och tillsatsvärme samt återvunnen energi och effekt i värmeåtervinnaren. Det ger möjlighet att snabbt vidta åtgärder om värdena inte överensstämmer med vad de borde vara, menar IV Produkt.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2014
IV Produkt AB
www.ivprodukt.se
0470-75 88 00