Produktkategorier: Ventilation, Spjäll, Styrdon, spjäll

Mäter med ljud

Optivent Ultra
Publicerad: 19 december 2017

Optivent Ultra från Fläkt Woods är ett VAV-spjäll som ger noggranna mätvärden utan behov av raksträcka.

Spjället kan monteras direkt efter böj eller T-stycke utan att det påverkar spjällets funktion. Den nya mättekniken med ultraljud innebär också en avsevärt bättre precision, uppger Fläkt Woods.

Den nya tekniken i Optivent Ultra är baserad på ultraljud i stället för tryckfall och därmed undviks komponenter i luftströmmen som skapar oljud och onödigt tryckfall.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2017
Fläkt Woods AB
www.flaktwoods.se
0771-26 26 26