Produktkategorier: Ventilation, Aggregat

Kompakt och effektivt

RT1500S-EC-RS
Publicerad: 28 maj 2018

Temovex 1500S-EC-RS är först ut i REC Indovents satsning på enhetsaggregat. Aggregatet är särskilt utvecklat för den Nordiska marknaden, uppger REC Indovent.

Enligt REC Indovent är RT1500S-EC-RS ett kompakt enhetsaggregat med effektiv värmeåtervinning för flöden upp till 1 500 m³/h. Agg­regatet är avsett att användas till lokaler, exempelvis förskolor och mindre butiker men kan också användas som trapphusaggregat för upp till 15 lägenheter.

För att ge hög verkningsgrad har RT1500S-EC-RS dubbla parallellkopplade motströmsvärmeväxlare. Detta ger hög verkningsgrad över brett flödes­område, menar REC Indovent.

Produkten presenterades i VVS-Forum 5/2018
REC Indovent AB
www.rec-indovent.se
031-67 55 00