Produktkategorier: Ventilation, Aggregat

Kompakt aggregat för egen luft

VEX33DM
Publicerad: 21 juni 2016

VEX33DM från Exhausto är ett kompakt FTX-aggregat som konstruerats för användning i en bostad, till exempel en enskild lägenhet i ett flervåningshus.

Aggregatet ska i första hand monteras över sänkt innertak med två stutsar i varje gavel, men kan även monteras vågrätt eller lodrätt på en vägg eller ställas på fötter (tillbehör) på golvet. Höjden på aggregatet är knappt 320 mm.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2016
Exhausto AB
www.exhausto.se
010-211 71 00