Produktkategorier: Ventilation, Fläktar

Kåpa för bostadsventilation

RadiCal
Publicerad: 28 september 2017

Ebm-papst har nu en radialfläkt i serien RadiCal som ska passar dagens krav på bostadsventilation. Fläkten kan användas i applikationer både med och utan värmeåtervinning.

Enligt Ebm-papst är den nya fläkten mer energieffektiv och tystare än konventionella centrifugalfläktar. Dessutom är verkningsgraden betydligt högre, tack vare fläktens bakåtböjda skovlar. Den nya modellen har också försetts med en aerodynamiskt utformad kåpa som ska reducera ljudnivån med cirka 3,5 dB(A).

Fläkten kan styras och övervakas med Modbus RTU och finns i storleken 190 mm och med effekter på upp till 170 W.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2017
ebm-papst AB
www.ebmpapst.se
010-454 44 00