Produktkategorier: Ventilation, Aggregat

Kan styras via molnet

A1 och A2
Publicerad: 21 januari 2019

Från Acetec kommer två nya ventilationsaggregat. Det är A1, med flödeskapacitet på en m3/s, och A2 med kapacitet på två m3/s.

Aggregaten är byggda med stativ och levereras i moduler för enkel hantering. A1 och A2 levereras som standard med Acetecs styrsystem EvoControl med möjlighet till styrning via molnet.

Enligt Acetec har aggregaten temperaturverkningsgrad i världsklass och använder senaste fläkttekniken.

> Åtta anslutningsvarianter i ett och samma aggregat

> En variant för höger/vänster. Flyttbara moduler med dörrar på båda sidor.

> Möjlighet att via panellås enkelt ändra anslutning från sida till toppanslutet.

> Avvibrerat som standard med stålfjäderdämpare.

> Möjlighet till flöde/tryckstyrning.

Produkten presenterades i VVS-Forum 1/2019
Acetec AB
www.acetec.se
0929-106 66