Produktkategorier: Ventilation, Spjäll

Hög precision vid låga luftflöden

Optima-LV-R
Publicerad: 23 januari 2020

Systemair kommer med ett nytt variabelt luftflödesspjäll – Optima-LV-R.

Spjället är avsett för att installeras i cirkulära kanaler för behovsstyrd ventilation, VAV. Enligt Systemair klarar det högre krav än tidigare.

Spjället har stort arbetsområde och är speciellt avsett för noggrann flödeskontroll vid låga lufthastigheter, från 0,2 m/s upp till 6,0 m/s. Optima LV-R arbetar tryckberoende inom området från 2 Pa upp till 600 Pa. Spjället har en noggrannhet på maximalt +/- 5 procent avvikelse från uppmätt värde.

Optima LV-R kan monteras utan krav på raksträckor, direkt efter avstick eller böj, utan att det påverkar mätvärdena. Justering av luftflödet görs antingen direkt vid beställning eller på plats med hjälp av Belimo-tillbehören ZTH eller ZIP. De elektroniska regulatorerna kan användas för till- och frånluft och spjället kan användas fristående eller mer flera andra enheter.

Spjället finns i diametrar 100–400 och är dessutom hygienklassade för användning inom sjukvård.

Produkten presenterades i VVS-Forum 1/2020
Systemair Sverige AB
www.systemair.se
0222-440 00