Produktkategorier: Ventilation, Aggregat

Gyllene serie förnyas

Gold Top
Publicerad: 21 november 2019

Swegons toppmatade aggregatserie Gold Top har fått kraftigt ökad luftflödeskapacitet.

Detta gäller både Gold RX Top, med roterande värmeväxlare, samt en ny serie av Gold PX Top med motströmsvärmeväxlare.

Med ett maxflöde om 2,3 m³/s är Gold Top de toppmatade aggregat med störst flödeskapacitet på marknaden, uppger Swegon. Därför ska det gå att skapa utrymmessmarta installationer och samtidigt hantera större lokaler.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2019
Swegon Group AB
www.swegon.com/sv
0512-32 200