Produktkategorier: Ventilation, Värmeväxlare

Ger hög verkningsgrad på liten yta

Model E
Publicerad: 21 oktober 2015

Model E från Heatex är en roterande värmeväxlare, avsedd för luftbehandlingsaggregat, i första hand för kommersiell ventilation. Precis som alla roterande värmeväxlare ger Model E hög verkningsgrad med låg frysningsrisk.

Enligt Heatex har Model E det mest kompakta höljet på marknaden. Det gör att man kan få en betydligt högre verkningsgrad än med andra värmeväxlare med samma höljesdimensioner. Samtidigt har den effektiva ytan ökats genom att minimera skuggningen på själva rotorytan.

För att få bästa möjliga verkningsgrad och mer robust konstruktion har Heatex utvecklat en matris med en helt ny profilstruktur. Model E har även en ny tätningslösning som minskar läckaget avsevärt jämfört med konventionella roterande värmeväxlare. Det gör att Model E ligger i framkant gällande de nya Eurovent-reglerna, uppger Heatex. Model E uppfyller även kraven enligt Ecodesign Lot 6, både för 2016 och 2018 med god marginal.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2015
Heatex AB
www.heatex.com
0410-71 05 00