Produktkategorier: Ventilation, Aggregat

Generationsväxlad ventilation

Generationsväxlad ventilation REC Temovex Blue 4
Publicerad: 17 december 2015

REC Temovex Blue 4 är tredje generationen av REC:s Temovex aggregat. Som tidigare är aggregatet utformat som en vitvara och avsett att placeras i badrum, tvättstuga, grovkök eller liknande.

REC Temovex Blue 4 har dubbla parallellkopplade motströmsvärmeväxlare för att vara effektiva över ett brett flödesområde. Värmeväxlarnas trekantiga kanalstruktur ger över 90 procent verkningsgrad. Dessutom förhindrar motströmsvärmeväxlare läckage mellan från- och tilluft, uppger REC Indovent.

Aggregaten är toppanslutna med anslutning 160 mm och levereras med höger- eller vänsterhängd dörr. Fronten och aggregatets sidor är pulverlackade i vitt och har 30 mm isolering.

Fläktarna i aggregaten drivs av EC-motorer som är individuellt ställbara, steglöst mellan 0–100 procent. Dessutom finns filter, eftervärmare för el- eller vatten samt automatisk bypass. En användarvänlig manöverpanel är integrerad i aggregatets front. Det finns även möjlighet att köpa till separata fjärrpaneler som finns i tre olika utföranden.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2015
REC Indovent AB
www.rec-indovent.se
031-67 55 00