Produktkategorier: Komponenter, Ventilation, Ljuddämpare

Galler minskar turbulens

FlowGrid
Publicerad: 14 mars 2014
FlowGrid från Ebm-Papst är ett inloppsgaller för fläktar som stabiliserar luftströmmarna vid inloppet och ger lägre ljudnivå i exempelvis kyl-, ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar.

Turbulens och luftvirvlar i luftflödet vid inloppet till en fläkt orsakar onödigt höga ljud. Exempelvis kan installationer med asymmetriskt luftinlopp orsaka kraftig turbulens med förhöjd ljudnivå som följd. Luftvirvlarna som uppstår kolliderar med fläktbladen och orsakar oönskat ljud. Detta ljud kallas skovelfrekvent ljud.

FlowGrid stabiliserar luftströmmarna vid fläktens inlopp. Detta leder till mind­re ljud över hela frekvensbandet men framför allt minskas det störande skovelfrekventa ljudet – fläktens verkningsgrad påverkas inte. Gallret passar till axial- och radialfläktar och finns i storlekar med diameter 175–910 mm. FlowGrid är tillverkat av kompositmaterial och är tillgängligt i brandskyddsklass UL94-5VA.

Lämpliga användningsområden är applikationer inom exempelvis kyla, ventilation, värmepumpar och luftkonditionering. FlowGrid gör det enklare att konstruera en slutprodukt som uppfyller kraven på låg ljudnivå.

Enligt Ebm-Papst går det att ytterligare minska bullret från en axialfläkt genom att kombinera FlowGrid på inloppet med företagets diffusor AxiTop på utloppet. Detta höjer också verkningsgraden, menar Ebm-Papst.

Produkten presenterades i VVS-Forum 3/2014
ebm-papst AB
www.ebmpapst.se
010-454 44 00