Produktkategorier: Ventilation, Aggregat, Fläktar

Frisk luft till mindre lokaler

House­Master-Ilox
Publicerad: 22 maj 2015

House­Master-Ilox från Fläkt Woods är en serie FTX-aggregat med motströmsvärmeväxlare för mindre ventilationssystem. De större storlekarna av serien passar exempelvis större villor, kommersiella lokaler och kontor, de mindre passar radhus och småhus.

Aggregaten ger luftflöden mellan 20–400 l/s vid 150 Pa. Värmeåtervinningens årsverkningsgrad är upp till 70 procent, uppger Fläkt Woods.

Produkten presenterades i VVS-Forum 5/2015
Fläkt Woods Sweden
www.flaktwoods.se
0771-26 26 26