Produktkategorier: Ventilation, Luftbehandling

Förbättrade kompaktaggregat med roterande återvinning

Topvex TR/SR
Publicerad: 01 april 2015

Topvex TR/SR Facelift har ny roterande värmeåtervinning som ska öka verkningsgraden med cirka 5 procent. Enligt Systemair motsvarar det minst 80 procent återvinning vid rekommenderade luftflöden.

Den nya versionen har också nya fläktar med högre prestanda i termer av effektivitet och ljud, i genomsnitt är bullernivån cirka 5 dB(A) lägre än tidigare. Fläktpaketen ska dessutom vara bättre när det gäller service och underhåll. Aggregatets interna och externa lufttätningar har också blivit uppgraderade för ökad energieffektivitet, uppger Systemair.

Topvex TR/SR finns för konstant eller variabelt luftflöde och har komplett styrsystem med möjlighet till uppkoppling till överordnat system.

Topvex TR finns i sex storlekar för luftflöden upp till 1,5 m³/s.

Topvex SR finns i fem storlekar för luftflöden upp till 1,1 m³/s.

Produkten presenterades i VVS-Forum 3/2015
Systemair AB
www.systemair.se
0222-440 00