Produktkategorier: Ventilation, Brandisolering

För högre säkerhet vid brand

Armaflex Ultima
Publicerad: 26 januari 2017

Armaflex Ultima från Armacell har en ny cellgummikvalitet som klarar brandklassningen B/BL-s1,d0, det vill säga utrymmen som är klassade som utrymningsvägar. 

I sortimentet finns nu en isoleringsplatta som uppfyller den klassningen även för stora rör med diameter över 273 mm. Det finns även slangar och plattor med isoleringstjockleken 32 mm.

Armaflex Ultima uppfyller kraven i brandklassningen utan användning av bromerade flamskyddsmedel. Armaflex Ultima innehåller dessutom inte PVC, uppger Armacell.

För det nya cellgummit finns också specialanpassat lim, Armaflex Ultima RS850, samt ett lim utan VOC-lösningsmedel, Armaflex Ultima SF990. I tillbehörssortimentet finns ett rengöringsmedel utan VOC-lösningsmedel som uppfyller kraven för hållbart byggande.

Produkten presenterades i VVS-Forum 1/2017
Armacell
www.armacell.com
0733-33 95 38